ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน

152 หมู่ 2 ถนน น่าน- ทุ่งช้าง ตำบลบ่อ อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน 55000

โทร 054-718495        Fax 054-718496

email aopdh08@doae.go.th

พิกัด UTM WGS84  47Q    X 0686044   Y 2091853